Presedo Garazo

Senior Lecturer

Area of Modern History
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 12

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 115
antonio.presedo@uvigo.es

Short CV

Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago (2001) e Profesor Titular de Historia Moderna na Facultade de Historia, da Universidade de Vigo, dende 2022. Nesta mesma universidade tamén desempeñou anteriormente a súa labor docente como profesor asociado dende 2010 ata 2020, profesor axudante doutor dende 2020 ata 2022, e profesor titular interino en 2022. Así mesmo, é profesor titor no Centro Asociado da UNED de Ourense dende 2018. Antes da súa incorporación á Universidade de Vigo, exerceu como profesor asociado e interino de substitución na Universidade de Santiago en 1999-2000 e dende 2005 ata 2010; investigador contratado polo CSIC no Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, en Santiago de Compostela, dende 2002 a 2005; e, ademais, profesor titor no Centro Asociado da UNED de Lugo dende 2008 ata 2021. Ten colaborado en sete proxectos de investigación, dous deles de ámbito autonómico e cinco estatais. Nas súas investigacións tense especializado nas elites sociais de Antigo Réxime, principalmente no sector nobiliario que configura a fidalguía galega, sobre todo dende a historia social e cultural. Os resultados obtidos están recollidos en numerosos artigos publicados en revistas especializadas, capítulos de libros e publicacións derivadas de congresos nacionais e internacionais; como tamén en catro ensaios (entre estes: A Fidalguía Galega. Estudos sobre a reprodución social dos fidalgos na Galicia Moderna [2008] e Nobleza y régimen señorial en Galicia. La Casa Montaos en los siglos XVI y XVII [2011]). Na actualidade é membro do Equipo de Investigación de “Historia Moderna”, da Universidade de Vigo, que dirixe a profesora María López Díaz.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01401 | Historia: Metodoloxía da historia (Coordinator)
O02G251V01402 | Historia moderna universal (Coordinator)

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03208 | Territorio e Paisaxe Cultural

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Thursday: from 10:00 to 14:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12, Facultade de Historia

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 10:00 to 12:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12, Facultade de Historia
– Thursday: from 10:00 to 12:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12, Facultade de Historia

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Research topics

  • Historia social das élites na Galicia do Antigo Réxime
  • Cultura e mentalidades das élites na Galicia do Antigo Réxime