Reboreda Morillo

Professor

Area of Ancient History
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 3

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 269
rmorillo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01303 | Historia antiga universal (Coordinator)
O02G251V01501 | Historia antiga da Península Ibérica

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT)

Research topics

  • Homero e a mitoloxía grega
  • A muller na antiga Grecia