Nodar Fernández

Lecturer

Area of History of Art
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 22

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 117
vnodar@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01103 | Arte: Linguaxes e técnicas artísticas (Coordinator)

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Research topics

  • Iconografía da escultura románica das vías de peregrinación medievais
  • Arte e iconografía xacobeas
  • Arquitectura e escultura románicas da escola hispano-tolosana