Saída de estudos: As pegadas da Terra no Courel

Dirixida ao alumnado das materias de Xeografía no Grao en Xeografía e Historia (con prioridade: Xeografía de Galicia)