Saídas de estudos: Colexiata de S. Isidoro e Catedral de León

Dirixida ao alumnado de 2º do Grao en Xeografía e Historia – Historia da arte medieval

Coñecer dous monumentos fundamentais dos estilos románico e gótico.