Saídas de estudos: Parque arqueolóxico de Campo Lameiro

Dirixida ao alumnado de 1º do Grao en Xeografía e Historia – Prehistoria universal

Coñecer in situ evidencias arqueolóxicas adscritas á arte rupestre de noroeste.