bannerfaihistoria 2019

Programa de Mobilidade SICUE para o curso 2018-2019

PRAZO DE SOLICITUDE

Do 13 de febreiro ao 13 de marzo de 2018, ambos incluidos.

REQUISITOS

  • Estudantes do Grao en Xeografía e Historia.
  • Estar matriculado no curso 2017-18 dun mínimo de 30 ECTS.
  • Ter superados, con data de 30 de setembro de 2017, un mínimo de 45 ECTS.

SOLICITUDES

A través da Secretaría Virtual (No menú da esquerda escoller “Solicitude Sicue”)

https://secretaria.uvigo.gal/