bannerfaihistoria 2019

05/04/2019 - Saída de Estudos a Portugal

Itinerario 12


O 5 de abril realizaremos unha saída de estudos ofertada polas materias de Prehistoria universal e Arqueoloxía aplicada aos xacementos e museos arqueolóxicos do centro de Portugal, dirixida ao estudantado de 1º e 2º de grao.

Visita coordinada polos profesores Fermín Pérez e Ladislao Castro.

 

PROGRAMA

5 de abril

Ø 08.00 h. Saída de Ourense

Ø 22.00 h. Hora aproximada de chegada a Ourense

 

saídas de estudos

#Itinerario 12
#SaídasEstudo2018-19