bannerfaihistoria 2019

Acto de Benvida

Acto organizado para que o estudantado coñeza o funcionamento do centro e as súas titulacións.

5 de Setembro de 2019
HoraActividade
10:00 - 10:30

Benvida do Equipo Decanal no Salón de Graos Vicente Risco (4º andar Edificio Facultades)

10:30 - 10:45

Xefa de Área de Grao

10:45 - 11:00

Coordinadora de Grao

11:00 - 12:30 Taller Gabinete Psicopedagóxico na Sala Multiusos Emilia Pardo Bazán (Soto Edif. Facultades)
21:30 - 13:00 Delegación de alumnado (Visita ás aulas, seminarios, delegación de alumnado, etc.)
13:10 - 14:00 Taller na Biblioteca Central. Campus Sur