bannerfaihistoria 2019

Matrícula

Curso académico 2019/2020


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en Xeografía e Historia 45 RR 30/05/2019 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Mestrado HTCO3 20 RR XX/XX/2019 Preinscrición e matrícula
Calendario Académico
Preinscrición
Automatrícula
Mestrado ACA 20
Doutoramento PCC 10 RR XX/XX/2019 Preinscrición e matrícula Automatrícula

PREZOS

Decreto XX/2019, do XX de xxxx, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/2020.


MÁIS INFORMACIÓN

Información sobre matrícula no portal da Universidade de Vigo