bannerfaihistoria 2019

Resultados

Informe de Revisión pola Dirección

Curso 2017/2018 | Curso 2016/2017 | Curso 2015/2016 | Curso 2014/2015


Informe Anual de Resultados do Centro

Curso 2013/2014 | Curso 2012/2013 | Curso 2011/2012 | Curso 2010/2011


Taxas Académicas - Curso 2016/2017

TítuloIndicadores do Portal de Transparencia (%)
RendementoÉxitoAvaliaciónGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Xeografía e Historia 68,00
77,00
71,00
87,00
95,00
90,00
78,00
81,00
79,00
34,46
28,57
35,00
0,00
0,00
0,00
95,00
94,00
94,00
Mestrado en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
91,00
100,00
93,00
Mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural 83,00
58,00
67,00
100,00
97,00
98,00
83,00
60,00
68,00
71,43
69,23
70,00
0,00
0,00
0,00
85,00
78,00
80,00

Homes | Mulleres | Total


Resultados das enquisas de satisfacción:

Informe de resultados das enquisas de avaliación da satisfacción do estudantado - curso 2017/2018
Informe de resultados das enquisas de avaliación da satisfacción das persoas tituladas - curso 2017/2018