Neste apartado recóllense a documentación relativa aos procedementos máis destacados do SGC implantado na Facultade de Historia. Para unha consulta detallada, a totalidade dos rexistros xerados pola implantación e aplicación dos procedementos do SGC na Facultade de Historia están incluídos na aplicación informática de dito SGC.

Acta da Comisión de Calidade sobre a modificación do Máster en Protección do PC

Acta da Comisión de Calidade sobre a acreditación do Grao en Xeografía e Historia

Plan Anual de Mellora (PAM) – Grao en Xeografía e Historia
2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011
Plan Anual de Mellora (PAM) – Máster Patrimonio
2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015

Informe de accións de coordinación – Grao en Xeografía e Historia
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014
Informe de accións de coordinación – Máster Patrimonio
2018-2019 | 2017-2018

Acta de aprobación do Procedemento para o seguimento e o control da docencia
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Plan de promoción do centro
2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Informe de seguemento do plan de promoción do centro
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018

Plan de acción titorial (PAT)
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018

Informe de avaliación do PAT – Grao en Xeografía e Historia
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015
Informe de avaliación do PAT – Máster Patrimonio
2018-2019 | 2017-2018 | 2015-2016
Criterios de asignación das prácticas curriculares
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Listados de estudantado propio seleccionado
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Listados de estudantado de mobilidade alleo
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Plan operativo de información pública
24/04/2020 | 14/05/2019 | 04/05/2018 | 18/05/2017 | 25/05/2016

 

Proposta PAESU Facultade de Historia
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

PAESU Facultade de Historia
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Ficha técnica do deseño da actividade de avaliación:
Ficha 1
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017
Ficha 2
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017
Ficha 3
2019-2020 | 2018-2019 | 2016-2017

Informe de resultados do PAESU
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Informe de seguimento do PAESU
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017

Valoración de satisfacción do PAESU
2017-2018

 

Identificación das necesidades de PAS do centro
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018

Identificación das necesidades de formación do PAS do centro
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018

Listaxe de accións formativas derivadas das necesidades detectadas
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018

Ficha de programa/actividade de formación

 

Plan de actuación dos servizos permanentes do centro
2018-2019 | 2017-2018

Informe de xestión dos servizos contratados
2018-2019 | 2017-2018