Fai Historia con nós

Publicadas Listaxes Definitivas de Bolsas do MECD 2015-16

Con data do 9 de maio de 2016, foron publidadas na páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte as listaxes definitivas de bolseiros e bolseiras da convocatoria xeral do curso actual 2015-2016.

O prazo sinalado polo MECD para a presentación do recurso de reposición comeza o 10 de maio e remata o 9 de xuño de 2016.

O devandito recurso deberá dirixirse á Sección de Bolsas da Universidade de Vigo e presentarse nalgún dos rexistros da universidade ou nalgún organismo admitido pola Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas.esolución reitoral do 5 de maio pola que se convocan 21 bolsas de desprazamento para mestrados universitarios oficiais no curso académico 2015/16.

Máis información