bannerfaihistoria 2019

Estudos a extinguir

EXAMES | PROGRAMAS DOCENTES LICENCIATURA

Exames


Atópanse en proceso de extinción a Licenciatura en Historia e o Grao en Xeografía e Historia (Plan 2009/2010), tamén en liñea cós criterios de referencia do EEES.


Exames Licenciatura - Curso 2015/2016

1º Cuadrimestre | 2º Cuadrimestre | Fin de Carreira / Decembro | Convocatoria de xullo

 

Exames Grao en Xeografía e Historia (Plan 2009/10) - Curso 2015/2016

1º Cuadrimestre | 2º Cuadrimestre | Fin de Carreira / Decembro | Convocatoria de xullo

 

Cursos Anteriores

Curso 2014/2015:

Curso 2013/2014:

Curso 2012/2013:

Programas Docentes Licenciatura (sen docencia)