bannerfaihistoria 2019

Guías docentes 2019/2020

Grao en Xeografía e HistoriaCódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O02G251V01101 Fundamentos de xeografía física FB 1c 6
O02G251V01102 Introdución á etnoloxía FB 1c 6
O02G251V01103 Linguaxes e técnicas artísticas FB 1c 6
O02G251V01104 Inglés para humanidades FB 1c 6
O02G251V01105 Historia de América precolombina e colonial OB 1c 6
O02G251V01201 Fundamentos de xeografía humana FB 2c 6
O02G251V01202 Introdución á historiografía FB 2c 9
O02G251V01203 Arte clásica FB 2c 9
O02G251V01204 Teoría e método da arqueoloxía OB 2c 6
O02G251V01205 Prehistoria universal OB 2c 6

CódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O02G251V01301 Espazos e sociedades FB 1c 6
O02G251V01302 Fontes de información en humanidades FB 1c 6
O02G251V01303 Historia antiga universal OB 1c 6
O02G251V01304 Historia medieval universal OB 1c 6
O02G251V01305 Paleografía OB 1c 6
O02G251V01401 Metodoloxía da historia FB 2c 6
O02G251V01402 Historia moderna universal OB 2c 9
O02G251V01403 Historia contemporánea universal OB 2c 9
O02G251V01404 Historia da arte medieval OB 2c 6
O02G251V01405 Arqueoloxía aplicada OB 2c 6

CódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O02G251V01501 Historia antiga da Península Ibérica OB 1c 6
O02G251V01502 Historia da arte moderna OB 1c 6
O02G251V01503 Historia medieval da Península Ibérica OB 1c 6
O02G251V01504 Prehistoria da Península Ibérica OB 1c 6
O02G251V01505 Xeografía aplicada. Territorio e paisaxe OB 1c 6
O02G251V01601 Historia contemporánea de España OB 2c 6
O02G251V01602 Historia da arte contemporánea OB 2c 6
O02G251V01603 Historia moderna de España OB 2c 6
O02G251V01604 Mundo actual OB 2c 6
O02G251V01605 Sistemas de representación xeográfica OB 2c 6

CódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O02G251V01901 Historia de América contemporánea OB 1c 6
O02G251V01902 Diplomática e arquivística OB 1c 6
O02G251V01904 Historia das relixións OP 1c 6
O02G251V01905 Historia antiga do NO da Península Ibérica OP 1c 6
O02G251V01906 Historia da arte de Galicia OP 1c 6
O02G251V01907 Historia medieval de Galicia OP 1c 6
O02G251V01908 Xeografía de Galicia OP 1c 6
O02G251V01913 Prehistoria do noroeste da Península Ibérica OP 1c 6
O02G251V01911 Historia contemporánea de Galicia OP 2c 6
O02G251V01912 Historia moderna de Galicia OP 2c 6
O02G251V01981 Prácticas externas OB 2c 12
O02G251V01991 Traballo de Fin de Grao OB 2c 12

PCEO Grao en Turismo e Grao en Xeografía e Historia


MATERIAS DO GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA


CódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O04G740V01121 Metodoloxía da historia FB 2c 6
O04G740V01122 Introdución á historiografía FB 2c 6
O04G740V01123 Fundamentos de xeografía humana FB 2c 6
O04G740V01124 Arte clásica FB 2c 6
O04G740V01126 Prehistoria universal OB 2c 6

CódigoMateriaTipoCuad.ECTS
O04G740V01211 Introdución á etnoloxía FB 1c 6
O04G740V01212 Linguaxes e técnicas artísticas FB 1c 6
O04G740V01213 Fontes de información en Humanidades FB 1c 6
O04G740V01214 Fundamentos de xeografía física FB 1c 6
O04G740V01215 Historia antiga universal OB 1c 6