Titulacións de grao

Grao en Xeografía e Historia

 

Titulacións de mestrado

Máster en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural

Máster en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade