bannerfaihistoria 2019

Comisión de Prácticas

Nome Cargo
Susana Reboreda Morillo Decana
Beatriz Vaquero Díaz Coordinadora materia Prácticas
Antonio Presedo Garazo Representante PDI (secretario)
Rubén Cadilla Lomba
Representante Alumnado
Josefina Fernández Contreras Representante PAS