Presedo Garazo

Profesor/a titular de universidade

Área de Historia Moderna
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Historia
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 12
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 115
antonio.presedo@uvigo.es

Breve CV

Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago (2001) e profesor asociado de historia moderna na Facultade de Historia, da Universidade de Vigo, dende 2010. Tamén é profesor titor no Centro Asociado da UNED de Lugo dende 2008. Anteriormente, exerceu como profesor asociado e interino de substitución na Universidade de Santiago de Compostela en 1999-2000 e dende 2005 ata 2010, e investigador contratado polo CSIC no Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, en Santiago de Compostela, dende 2002 a 2005. Así mesmo, ten colaborado en cinco proxectos de investigación (un de ámbito autonómico e catro estatais). Nas súas investigacións tense especializado nas elites sociais de Antigo Réxime, concretamente no sector nobiliario que configura a fidalguía. Os resultados obtidos están recollidos en artigos publicados en revistas especializadas, en publicacións derivadas de congresos nacionais e internacionais e en catro ensaios (entre estes: A Fidalguía Galega. Estudos sobre a reprodución social dos fidalgos na Galicia Moderna [2008] e Nobleza y régimen señorial en Galicia. La Casa Montaos en los siglos XVI y XVII [2011]). Na actualidade é membro do Equipo de Investigación de “Historia Moderna”, da Universidade de Vigo, que dirixe a profesora María López Díaz.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Xeografía e Historia

O02G251V01401 | Historia: Metodoloxía da historia (coordinador/a)
O02G251V01402 | Historia moderna universal (coordinador/a)

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03208 | Territorio e Paisaxe Cultural

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Mércores: de 16:30 a 18:30, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Xoves: de 16:30 a 18:30, Pavillón 2, 1.º andar, despacho, n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Mércores: de 10:00 a 11:00, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Mércores: de 17:00 a 18:00, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Xoves: de 10:00 a 11:00, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Xoves: de 13:00 a 14:00, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia

Investigación

Grupo de investigación

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Liñas de investigación

  • Historia social das élites na Galicia do Antigo Réxime
  • Cultura e mentalidades das élites na Galicia do Antigo Réxime