Alonso Moreno

Investigador/a doutor/a

Área de Historia Antiga
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Historia
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

claudia.alonso.moreno@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Xeografía e Historia

O02G251V01501 | Historia antiga da Península Ibérica

2º cuadrimestre

Investigación