Fai Historia con nós

Calendario do TFG

Sesión informativa (estudantes de 4º de Grao) 19 de setembro de 2016 ás 9:30 (Aula 2.1)
Oferta de TFG por parte do profesorado titor Do 1 ao 15 de outubro de 2016
Solicitudes de alumnos non incluídas na oferta Do 16 ao 31 de outubro de 2016
Publicación das asignacións de traballos e titores Do 1 ao 15 de novembro de 2016
Recurso de apelación contra as asignacións Do 16 ao 22 de novembro de 2016
Publicación definitiva Do 22 de novembro ao 5 de decembro de 2016
Data límite de depósito na secretaría Convocatoria Fin de Carreira: 24 de outubro de 2016
Convocatoria 2º Cuadrimestre: 10 de xuño de 2017
Convocatoria 2º Oportunidade: 10 de xullo de 2017
Defensa do TFG Convocatoria Fin de Carreira: 2, 3 e 4 de novembro de 2016
Convocatoria 2º Cuadrimestre: 20, 21 e 22 de xuño de 2017
Convocatoria 2º Oportunidade: 19, 20 e 21 de xullo de 2017