Visitas de Estudos 2020/2021

Ao longo do curso organízanse diversas saídas de estudos para o alumnado relaciondas cunha ou varias materias, que poden ser dun só día (en xeral coincidindo cos venres), ou ben viaxes máis longas, dependendo do destino.

Estas saídas teñen como obxectivo complementar a teoría exposta nas aulas e relaciónanse tanto ca temática da Historia, como da Historia da Arte e da Xeografía.

O transporte e, na medida do posible, os gastos derivados son subvencionados todos ou en parte pola Facultade.

 

Visitas de estudos – 1º cuadrimestre

Data Materia Responsable Destino Curso
09/10/2020 Xeografía aplicada: Territorio e paisaxe Xosé Antón Díaz Tui, Valença
23/10/2020 Hª antiga da P.I. Adolfo Fernández Lugo
23/10/2020 Hª da arte de Galicia Victoriano Nodar Santiago de Compostela
24/10/2020 Xeografía de Galicia e Fundamentos de xeografía física Elena de Uña A Frouseira, Cova Rei Cintolo 1º e 4º
06/11/2020 Hª da arte moderna Victoriano Nodar Santiago de Compostela
11/12/2020 Prehistoria P.I. e Prehistoria NW da P.I. Bea Comendador PAAR Campo Lameiro 3º e 4º

 

Visitas de estudos – 2º cuadrimestre

Data Materia Responsable Destino Curso
30/04/2021 Prehistoria universal Carmen Pérez Campo Lameiro (Pontevedra)
29/04/2021 a 30/04/2021 Historia da arte medieval Victoriano Nodar León
16/06/2021 a 18/06/2021 Arqueoloxía aplicada Fermín E. Pérez Losada Mérida e a Lusitania romana

 

Viaxes de Estudos Arqueolóxicos

Outro tipo de saídas, de tipo extraacadémico e voluntario son as “Viaxes de Estudos Arqueolóxicos” realizadas cada ano, en torno á semana do entroido e organizadas conxuntamente polo profesor de arqueoloxía, Fermín Pérez Losada, e a Delegación de Estudantes da facultade. Son viaxes autoxestionadas a países relevantes desde o punto de vista histórico, con especial interese nos vestixios arqueolóxicos.