Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2020
Closed grant
01/01/2020 31/01/2020
Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios. Universitarios. Curso 2019/2020
Closed grant
01/08/2019 15/10/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2019/2020
Closed grant
04/02/2020 21/02/2020
Bolsas de residencia 2019/2020
Closed grant
07/08/2019 06/09/2019
Bolsas para comezo de estudos de mestrado afectados polo RD 1000/2012
Closed grant
04/02/2020 21/02/2020
Bolsas Santander Equality, 2019/2020
Closed grant
01/09/2019 31/01/2020
Bolsas Santander Progreso 2019/2020
Closed grant
15/01/2020 31/03/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para estudantes con circunstancias económicas ou familiares especiais no curso 2018/2019
Closed grant
30/04/2019 16/05/2019
Bolsa Comedor
Closed grant
04/02/2020 28/02/2020
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2019/2020
Opened grant
17/07/2019 04/05/2020
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2019/2020
Opened grant
17/07/2019 04/05/2020
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/2020
Closed grant
04/10/2019 31/10/2019

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2019/2020
Closed grant
02/07/2019 18/09/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2019/2020
Closed grant
10/12/2019 10/01/2020
Bolsas de formación en centros 2019/2020 (2ª convocatoria)
Closed grant
02/12/2019 16/12/2019
Bolsas de formación en centros de investigación, curso 2019/2020
Closed grant
10/07/2019 06/08/2019
Bolsas de formación en Responsabilidade Social Universitaria e Axenda 2030, curso 2018/2019
Closed grant
08/03/2019 21/03/2019
Bolsas de formación en unidades e áreas 2019/2020 (2ª convocatoria)
Closed grant
02/12/2019 16/12/2019
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2019/2020
Closed grant
11/10/2019 31/10/2019
Bolsas para desenvolver actividades relacionadas cos sistemas informáticos 2019/2020 (2ª convocatoria)
Closed grant
02/12/2019 16/12/2019
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Closed grant
15/09/2019 31/10/2019

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Closed grant
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Closed grant
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Closed grant
06/03/2020 06/04/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2019
Closed grant
24/10/2019 14/11/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas predoutorais
Closed grant
01/09/2019 10/10/2019

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade A)
Closed grant
14/06/2019 15/07/2019
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B)
Closed grant
01/08/2019 02/09/2019
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Closed grant
07/02/2020 06/03/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2019
Closed grant
14/01/2020 28/01/2020
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2019
Closed grant
18/12/2019 15/01/2020
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2019
Closed grant
17/12/2019 14/01/2020
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2019
Closed grant
17/10/2019 07/11/2019
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2019
Closed grant
12/12/2019 14/01/2020
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IED) 2019
Closed grant
07/05/2019 21/05/2019

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Closed grant
22/10/2018 07/11/2018
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Closed grant
10/02/2020 25/03/2020
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Closed grant
22/01/2019 12/02/2019
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Closed grant
22/01/2019 12/02/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de mobilidade internacional "Ourense exterior", curso 2019/2020
Closed grant
07/06/2019 28/06/2019
Bolsas de mobilidade para a realización de actividades de carácter formativo, curso 2018/2019
Closed grant
22/05/2019 24/06/2019
Bolsas de Mobilidade para o alumnado dos Mestrados Universitarios, 2018/19
Closed grant
13/05/2019 14/06/2019
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento (2ª convocatoria)
Closed grant
07/11/2019 20/11/2019
Bolsas de mobilidade RSU e Axenda 2030 para a realización de TFG/TFM en países en desenvolvemento 2018/2019
Closed grant
23/04/2019 10/05/2019
Bolsas de viaxe
Closed grant
07/05/2019 15/06/2019
Estadías en centros de investigación
Closed grant
07/05/2019 15/06/2019
Visita de investigadores e investigadoras
Closed grant
07/05/2019 28/06/2019

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D
Closed grant
11/09/2018 20/09/2018

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Certame Universitario Arquímedes
Closed grant
02/08/2019 19/08/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
8ª convocatoria dos Premios INCUVI-EMPRENDE
Closed grant
27/09/2019 25/10/2019
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Closed grant
05/04/2019 30/08/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Grao
Closed grant
04/07/2019 30/09/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Mestrado
Closed grant
04/07/2019 30/09/2019
Premios á Excelencia Académica para novo alumnado Doutoramento
Closed grant
16/10/2019 31/10/2019
Premios Consello Social _UVigoHumana
Closed grant
18/09/2019 03/10/2019
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga
Closed grant
05/06/2019 13/09/2019
Premios de poesía, relato curto e tradución literaria
Closed grant
19/02/2020 03/04/2020
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2019
Closed grant
16/09/2019 27/09/2019
VI Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Closed grant
23/09/2019 11/10/2019
XI Premios á Excelencia Deportiva, 2019/2020
Closed grant
02/10/2019 11/10/2019

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Closed grant
01/03/2019 16/09/2019
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Closed grant
29/05/2019 28/06/2019

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin