Curso académico 2020/2021

Estudos de grao

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Grao en Xeografía e Historia 45 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación
PCEO Turismo-Xeografía e Historia 10 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación

Convocatoria de matrícula 2020/2021 – estudos de grao

 

Curso académico 2019/2020

Estudos de grao

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Grao en Xeografía e Historia 45 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación
PCEO Turismo-Xeografía e Historia 10 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de grao

 

Estudos de máster

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Máster en Patrimonio 20 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Máster en Arqueoloxía 7 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de posgrao

 

Estudos de doutoramento

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Doutoramento en Patrimonio 10 Preinscrición Automatrícula

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de posgrao

 

Prezos

Decreto 73/2019, de 4 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducintes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2019/2020.