Programa Prazo Comezo Fin
Erasmus+ estudos
Convocatoria pechada
1º prazo 07/02/2019 28/02/2019
Erasmus+ prácticas
Convocatoria pechada
1º prazo 28/05/2019 14/06/2019
ISEP
Convocatoria pechada
único 21/11/2018 11/01/2019
Bolsas de intercambio UVIGO
Convocatoria pechada
único 18/02/2019 05/03/2019
Bolsas Iberoamérica Grao Santander-Universidades
Convocatoria pechada
único 18/02/2019 05/03/2019
Libre mobilidade
Convocatoria aberta
único 01/01/2019 31/12/2019

Erasmus+ estudos

O programa Erasmus+ estudos facilita cursar un período de estudos (un semestre ou curso completo) noutra universidade europea coa que exista o convenio correspondente, con total recoñecemento académico dos estudos realizados.

Antes de comezar a estadía, débese cumprimentar o contrato de estudos ou learning agreement. Este documento, que debe ser aprobado e asinado polas persoas coordinadoras de mobilidade do centro propio e de destino, establece as materias cursadas na universidade de destino que serán recoñecidas localmente.

Consulta a convocatoriaErasmus+ prácticas

O programa Erasmus+ prácticas oferta un mínimo de 65 prazas para realizar un período de prácticas (entre 2 e 12 meses) en empresas, centros de ensino superior, centros de investigación e outras organizacións doutro país europeo.

Consulta a convocatoriaISEP

O programa ISEP permite que o estudantado de últimos cursos de grao (3º e 4º) ou de posgrao da Universidade de Vigo realice nunha universidade estadounidense un curso completo (agosto-maio) ou un semestre (agosto-decembro/xaneiro ou xaneiro-maio/xuño) elixindo entre máis de 150 universidades e unha ampla gama de programas de estudos.

Consulta a convocatoriaBolsas de intercambio UVIGO

A Universidade de Vigo, dentro do seu programa de mobilidade internacional, financia mediante bolsas de intercambio propias, estadías de estudo (un semestre ou curso completo) en diversas universidades de todo o mundo en función dos distintos convenios establecidos.

Consulta a convocatoriaBolsas Iberoamérica Grao Santander-Universidades

Estas bolsas están destinadas a estudantado de grao para cursar un semestre ou un curso completo en determinadas universidades de América latina. Establécese como requisito académico ter superados 120 ECTs no momento de comezar a estadía.

Esta bolsa pode ser compatible cunha bolsa propia para o mesmo destino. Poderían gozar da bolsa un cuadrimestre e a bolsa propia no seguinte cuadrimestre.

Consulta a convocatoriaLibre mobilidade

A Universidade de Vigo permite a realización de mobilidade internacional por iniciativa propia do estudantado, fóra dos programas oficiais de intercambio. Nestos casos, realizase unha estadía académica temporal noutra universidade estranxeira cursando un programa formativo compatible co da titulación da UVigo, sen a concesión dunha praza de mobilidade dun programa oficial de intercambio.

O programa formativo que se desenvolverá na universidade de destino ten que ser aprobado previamente pola persoa coordinadora de mobilidade do centro. No caso do estudantado de grao é necesario ter superados polo menos 60 ECTs antes de realizar a estadía.

Proposta de estudos
Certificado de estadía

Consulta a convocatoria