Denominación do título: Graduado/a en Xeografía e Historia pola Universidade de Vigo
Código RUCT: 2500996
Rama de coñecemento: Arte e Humanidades
Nº de créditos: 240 ECTS
Duración: 4 anos – 8 semestres
Data de verificación: 10/06/2009
Curso de implantación: 2014/2015
Data de acreditación: 12/07/2017
Modalidade de ensino: Presencial e semipresencial
Nº prazas de novo ingreso: 45 prazas
Idioma no que se imparte: Castelán, Galego
Centro no que se imparte: Facultade de Historia
Campus de Ourense
Coordinación do título: Mª Beatriz Vaquero Díaz
Responsable do título: Julio Prada Rodríguez
Réxime de permanencia: Normativa da UVigo
Recoñecemento de créditos: Normativa da UVigo
Memoria do título: Memoria vixente