Saída de estudos: o mecenado artístico da orde militar de San Xoan de Xerusalen en Beade (Ourense)