Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 07/11/2019)

Cargo Nome
Presidenta Susana Reboreda Morillo
Enlace de Igualdade
Secretaria Josefina Cadilla Lomba
Coordinadora de Calidade Susana Reboreda Morillo
Coordinación dos títulos Beatriz Vaquero Díaz (Grao en Xeografía e Historia)
Fermín Pérez Losada (Máster en Patrimonio)
Susana Reboreda Morillo (Máster en Arqueoloxía)
Rep. do profesorado María López Díaz
Antonio Presedo Garazo
Yolanda Barriocanal López
Rep. do estudantado Casanova Cudeiro, Manuel
Representante do PAS Rodríguez Bouzas, Josefa
Colaborador de calidade Antonio Presedo Garazo
Rep. dos egresados/as Marta López López
Rep. da sociedade José Mª Eguileta Franco
Begoña Garrido Labrador
Rosa Mª Díaz Naya

 

  • Debatir e validar se procede a proposta da política e os obxectivos de calidade.
  • Debatir e validar se procede a proposta do Manual de calidade e os procedementos do SGC do centro.
  • Realizar o seguimento dos distintos programas ligados á mellora da calidade no centro e titulacións adscritas, así como propoñer as melloras pertinentes.
  • Colaborar coa implantación, desenvolvemento e seguimento do SGC.
  • Debatir, propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade, coa fin de potenciar continuamente a calidade da docencia en todos os medios e procesos que nela inflúen, mediante unha colaboración constante cos departamentos e outros órganos colexiados que teñan responsabilidades neste eido.
  • Participar activamente en todos aqueles procesos académicos relativos á oferta formativa do centro (novas titulacións, modificación e/ou suspensión ou extinción das existentes), elaborando un informe valorativo se o consideran oportuno, ou é procedente de acordo coa normativa vixente.
  • Intercambiar, debatir e propoñer a participación do centro en plans institucionais, nacionais e internacionais en materia de calidade.

 

Cronograma do SGC

2008/2009 | 2009/2010 e 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018

 

Actas

2019: 14-III | 10-V | 24-VI | 3-VII | 19-IX | 5-XI3-XII
2018: 22-I | 22-II | 26-III | 5-IV | 4-V | 7-VI | 4-VII | 27-IX | 30-XI
2017: 18-I | 30-I | 23-II | 2-III | 30-III | 27-IV | 12-V | 18-V | 30-V | 15-VI | 22-VI | 21-IX | 29-XI
2016: 28-I | 25-II | 31-III | 25-V | 29-VI | 28-VII | 13-X | 1-XII | 19-XII
2015: 11-II | 23-IV | 17-VI | 16-VII | 16-XI
2014: 25-VI | 21-X | 11-XII
2013: 5-XI
2012: 3-X | 3-XII
2011: 23-II | 22-III | 27-IX
2010: 2-III