Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 07/11/2019)

Cargo Nome
Presidenta Susana Reboreda Morillo
Membros PDI Barriocanal López, Yolanda
Vaquero Díaz, María Beatriz
Pérez Losada, Fermín
Suplentes PDI Castro Pérez, Ladislao
Prada Rodríguez, Julio
Uña Álvarez, Elena de
Rep. do estudantado Valeiras Martínez, Ricardo Ignacio

 

Funcións

Encárgase da avaliación das solicitudes de compensación dos estudantes de grao.