Conforme á Lei orgánica de universidades 6/2001, de 21 de decembro, á Lei orgánica 4/2007, de 12 de abril que modifica á anterior, aos Estatutos da Universidade de Vigo, ao Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo e demais normativas vixentes, procédese a convocar eleccións a decano/a da Facultade de Historia conforme ao calendario Anexo.

 

Calendario electoral

Proceso Data
Constitución da Xunta Electoral 24 de marzo de 2022
Acta de constitución da Xunta Electoral
Publicación dos censos provisionais 19 de abril de 2022
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 20 ao 22 de abril de 2022
Publicación dos censos definitivos 26 de abril de 2022
Acta de aprobación dos censos definitivos
Prazo de presentación de candidaturas Do 27 de abril ao 3 de maio de 2022
Proclamación provisional de candidaturas 5 de maio de 2022
Acta de proclamación provisional de candidaturas
Prazo de reclamacións ás candidaturas provisionais Do 5 ao 9 de maio de 2022
Proclamación definitiva de candidaturas 10 de maio de 2022
Acta de proclamación definitiva de candidaturas
Votacións I 13 de maio de 2022
Votacións II (Se fose necesario) 13 de maio de 2022