O Plan de Autoprotección é o documento que establece o marco orgánico e funcional dispoñible no Edificio de Facultades (que engloba ás Facultades de Historia e Ciencias da Educación), co obxecto de previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens así como para dar resposta axeitada ás situacións de emerxencia na mesma e garantir a integración co sistema público de Protección Civil.

O Plan de Autoprotección aborda a identificación e avaliación de riscos así como as medidas de protección e outras actuacións a adoptar en caso de emerxencia.

Guía prevención riscos laborais
Plan de Autoprotección do Edificio de Facultades
Anexo I. Plan de medidas correctoras (PCM) Avaliación de riscos

 

Fichas postos
DirecciónXefes, AdministrativoATSSXXTESSXXPDIPDI ArqueoloxíaPDI Educación artísticaPDI Música, PDI Novas tecnoloxías

 
Fichas de prevención de riscos laborais
Embarazo-oficinaManipulación manual de cargasEspecificacións cadeirasFerramentas manuaisProdutos químicosEscadasEmbarazo-aulaPVD (Pantallas de visualización de datos)

Recomendaciones talleres/laboratorios

 
Trípticos
Manexo bocas incendioManexo extintoresTraballos en alturaUtilización equipos prevención individual