Fai Historia con nós

Resultados

Informe de Revisión pola Dirección

Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015


Informe Anual de Resultados do Centro

Curso 2013-2014 | Curso 2012-2013 | Curso 2011-2012 | Curso 2010-2011


Taxas Académicas - Curso 2015-2016

TítuloIndicadores ACSUG (%)
RendementoÉxitoAvaliaciónGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Xeografía e Historia 65,00
76,00
70,00
94,00
93,00
94,00
71,00
82,00
75,00
-
-
37,50
0,00
0,00
0,00
93,00
85,00
90,00
Mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural 71,00
81,00
78,00
95,00
97,00
96,00
75,00
84,00
81,00
50,00
44,44
46,34
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Mestrado en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade (datos da USC) 92,36 100,00 92,36 73,68 10,53 96,33

Homes | Mulleres | Total


Resultados das enquisas de satisfacción:

Estudantado (2011-12 ata 2015-16) | Profesorado (2011-12 ata 2014-15) | PAS (2015-2016) | Egresados (2015-2016)