bannerfaihistoria 2019

Mestrado Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade

Datos xerais do Título
Denominación do título Mestrado Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade
Rama de coñecemento Arte e Humanidades
Modalidade de ensinanza Presencial
Réxime Completo/Parcial, Formación Continua
Lingua de impartición Castelán, Galego
Número de prazas ofertadas 20 prazas
Número de créditos ECTS (36 OB + 18 OP + 6 PE + 9 TFM)
Duración do programa 1 curso académico
Coordinación do título (UVIGO) Beatriz Comendador Rey
Centros nos que se imparte Facultade de Xeografía e Historia (USC)
Páxina Web http://webs.uvigo.es/arqueoloxia
Data de última acreditación 25/09/2013
Memoria do título Memoria vixente do título

O Mestrado Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade ten unha dobre orientación: profesionalizante e investigadora. Na súa primeira vertente, aspira a formar arqueólogos que poidan desenvolver a súa labor profesional neste campo nos próximos anos; na segunda, da paso ao programa de doutoramento da USC “Historia, Xeografía e Arte” ou ben ao programa de “Protección do Patrimonio cultural” da UVIGO.

O Mestrado é interuniversitario (USC e UVIGO) e conta coa participación do Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC.