Presedo Garazo

Lecturer

Area of Modern History
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 12

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 115
antonio.presedo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01904 | Historia das relixións (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01401 | Historia: Metodoloxía da historia (Coordinator)
O02G251V01402 | Historia moderna universal (Coordinator)

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03208 | Territorio e Paisaxe Cultural

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 10:00 to 13:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Thursday: from 11:00 to 13:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 17:00 to 20:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho, n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Thursday: from 13:00 to 14:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Thursday: from 18:00 to 19:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Research topics

  • Historia social das élites na Galicia do Antigo Réxime
  • Cultura e mentalidades das élites na Galicia do Antigo Réxime