Patiño Romarís

Lecturer

Area of Regional Geographical Analysis
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 22

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 117
carlosalberto.patino@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01201 | Xeografía: Fundamentos de xeografía humana (Coordinator)

Research

Researching profile at UVigo

Research topics

  • Mercadotecnia territorial, planificación e xestión turística
  • Infraestruturas do transporte e desenvolvemento territorial
  • Potencial de desenvolvemento endóxeno