Pérez Maestro

Margarita Salas researcher

Area of Prehistory
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 11

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 204
carmen.perez.maestro@uvigo.gal

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01504 | Prehistoria da Península Ibérica

2nd term

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O02G251V01205 | Prehistoria universal

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT)

Research topics

  • Arte rupestre da prehistoria andina
  • Arqueoloxía e comunidade
  • Interpretación do patrimonio