Rodriguez Teijeiro

Senior Lecturer

Area of Contemporary History
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 11

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 136
teijeiro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01202 | Historia: Introdución á historiografía (Coordinator)

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03209 | Historia, Memoria, Identidade e Patrimonio Cultural
O02M143V03213 | Prácticas
O02M143V03214 | Traballo Fin de Máster

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Historia Contemporánea 1

Research topics

  • Historia Contemporánea
  • Guerra Civil, Franquismo
  • Historia de Galicia, Historia Local