Galiña Lorenzo

Xunta Predoctoral grant

Area of Medieval History
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor soto, 2-4-6

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

juan.manuel.galina@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01503 | Historia medieval da Península Ibérica

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Research topics

  • Historia medieval de Galicia (ss. IX-XV)
  • Historia da igrexa medieval (ss. XI-XV)