Vaquero Díaz

Lecturer

Area of Historiographical Sciences and Techniques
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 24

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 152
mdiaz@uvigo.es

Short CV

Doutora en Historia pola Universidade de Vigo e licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente é Profesora Contratada Doutora na área de Ciencias e Técnicas Historiográficas na Universidade de Vigo. Imparte docencia no Grao de Xeografía e Historia (Facultade de Historia) e no Mestrado en Valoración, xestión e protección do Patrimonio Cultural. A súa investigación céntrase na transcrición e estudo da documentación galega medieval, con traballos sobre institucións relixiosas entre os que destaca a Colección diplomática do Mosteiro de San Salvador de Celanova (ss. XIII-XV), a edición do Libro das posesións do Cabido Catedral de Ourense (1453) e os dous tomos da Colección documental do Arquivo da Catedral de Ourense (888-1230) e (1231-1300).

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01302 | Historia: Fontes de información en humanidades (Coordinator)
O02G251V01305 | Paleografía (Coordinator)

2nd term

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03207 | Caracterización e Documentación Histórico-Artística

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 16:00 to 18:00, Aula Virtual (https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/594739020). Pavillón 2, 2º andar, despacho 24 (Campus Norte – Ourense), Facultade de Historia

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 10:00 to 12:00, Aula Virtual (https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/594739020). Pavillón 2, 2º andar, despacho 24 (Campus Norte – Ourense), Facultade de Historia

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Research topics

  • Transcrición, estudo e edición de documentación medieval galega
  • Estudo do territorio e institucións na Idade Media galega