Vaquero Díaz

Lecturer

Area of Historiographical Sciences and Techniques
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 24

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 152
mdiaz@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01302 | Historia: Fontes de información en humanidades (Coordinator)
O02G251V01305 | Paleografía (Coordinator)

2nd term

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03207 | Caracterización e Documentación Histórico-Artística

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 13:00 to 14:00, Pabillón 2, 1º andar – despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia
– Wednesday: from 13:00 to 14:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia
– Wednesday: from 16:00 to 18:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia
– Thursday: from 09:00 to 10:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 10:00 to 12:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia
– Wednesday: from 10:00 to 13:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Research topics

  • Transcrición, estudo e edición de documentación medieval galega
  • Estudo do territorio e institucións na Idade Media galega