López Díaz

Professor

Area of Modern History
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 8

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 113
marial@uvigo.es

Short CV

Doutora en Xeografía e Historia (Historia) pola Universidade de Santiago (1994) e profesora de historia moderna da Facultade de Historia (da Universidade de Vigo) dende 1995. Foi directora do departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo. Especialista en historia política e institucional, é autora de numerosas publicacións, relatorios e comunicacións a Congresos nacionais e internacionais. Dedicou gran parte da súa actividade investigadora ao estudo dos poderes e institucións locais, territoriais e intermedios de Galicia, así como á relación destes poderes coa Coroa e a conflitividade xurisdicional do Antigo Réxime. Destacan os seus cinco libros como autora, en particular: Gobierno y hacienda municipales: Los concejos de Santiago y Lugo en los siglos XVI y XVII (1996); Señoría y municipalidad. Concurrencia y conflicto de poderes en la ciudad de Santiago (ss. XVI-XVII) (1997) e Jurisdicción e instituciones locales en la Galicia meridional (siglos XVI-XVIII) (2011). Igualmente foi editora doutras cinco monografías, entre elas a Homenaxe ao profesor Xosé Manuel Pérez García, 2 vols. (2011) e Élites y poder en las monarquías ibéricas: del siglo XVII al primer liberalismo (2013). Nos últimos quince anos participou en seis proxectos de investigación autonómicos ou nacionais, os dous últimos do Ministerio como IP. Grazas a eles a equipa de investigación que dirixe está a publicar a obra colectiva Cuadernos Feijonianos de historia moderna, que vai polo número catro (2013). Na actualidade é directora da revista Minius e investigadora principal dun proxecto do Ministerio de Economía e Competitividade orientado ao estudo da instauración da monarquía borbónica e as súas consecuencias no reino de Galicia (2013-2015).

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01603 | Historia moderna de España (Coordinator)
O02G251V01912 | Historia moderna de Galicia (Coordinator)

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03208 | Territorio e Paisaxe Cultural

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Research topics

  • Historia xurídico-política na Idade Moderna
  • Élites de poder
  • Ordenación histórica do territorio