Barriocanal López

Senior Lecturer

Area of History of Art
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 27

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 140
yolanda@uvigo.es

Short CV

Licenciada e Doutora en Filosofía e Letras, Sección Historia da Arte, pola Universidade de Valladolid. Actualmente é Profesora Titular de Historia da Arte na Facultade de Historia, Campus de Ourense, da Universidade de Vigo, onde imparte docencia no Grao de Xeografía e Historia e no Mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural. No campo da investigación dirixe o seu traballo ao estudo da Arte do Renacemento e Barroco, fundamentalmente de Galicia. Froito do mismo é a súa actuación como comisaria de exposicións, colaborando e intervindo en catálogos, congresos nacionais e internacionais, e en proxectos de investigación e difusión do Patrimonio Cultural. É autora de numerosas publicacións científicas, abordando temas diversos no campo da arquitectura, pintura, escultura-retablística, orfebrería, gravado-ilustración, relacións de sucesos-arte efímero, e na protección e dimensión patrimonial dos camiños históricos.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01502 | Historia da arte moderna
O02G251V01906 | Historia da arte de Galicia

2nd term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01404 | Historia da arte medieval

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03211 | Deseño de Exposicións e Modelos Expositivos
O02M143V03212 | Patrimonio Arquitectónico, Territorio e Paisaxe Urbana

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Arte e Cidade

Research topics

  • Moble (Pintura, Escultura, Retablística, Orfebrería, Arte Efímera, Gravado e Ilustración)
  • Inmoble (Arquitectura, Camiños Históricos)