Valle Abad

Margarita Salas researcher

Area of Archaeology
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 18

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 119
pvalle@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01204 | Teoría e método da arqueoloxía

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O02G251V01405 | Arqueoloxía aplicada

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT)

Research topics

  • O mundo funerario durante a antigüidade e a tardoantigüidade no Noroeste peninsular
  • Novas tecnoloxías para o rexistro e análise de xacementos arqueolóxicos