Brañas Abad

Associate Lecturer

Area of Ancient History
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor -1, Despacho 18

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 114
rbranas@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Geography and History

O02G251V01501 | Historia antiga da Península Ibérica
O02G251V01905 | Historia antiga do noroeste da Península Ibérica

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT)

Research topics

  • Romanización do Noroeste Ibérico
  • Crenzas indíxenas e sincretismo relixioso no proceso de Romanización