Saída de estudos: Arquitectura clasicista en Galicia. O Colexio da Compañía de Xesús

Dirixida ao alumnado do 3º do Grao en Xeografía e Historia (Hª da Arte Moderna)