Saída de estudos: o litoral meridional galego

Dirixida ao alumnado do Grao e PCEO en Xeografía e Historia
Xeografía: Fundamentos de XeografíaFísica

Organización: Prof. Elena De Uña Álvarez
Prof. Miguel Á. Álvarez Vázquez