Saída de estudos: Parque Natural de Corrubedo

Dirixida ao alumnado de 3º do Grao en Xeografía e Historia (Xeografía Aplicada: Territorio e Paisaxe)