Renovación do certificado de implantación do Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Historia


 
O día 21/11/2023, a Facultade de Historia recibirá a visita da comisión da ACSUG encargada de avaliar a renovación do Certificado de implantación do seu Sistema de Garantía de Calidade