Presedo Garazo

Profesor/a titular de universidad

Área de Historia Moderna
Departamento de Historia, Arte y Geografía

Información de contacto

Facultad de Historia
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 12
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 115
antonio.presedo@uvigo.es

Breve CV

Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago (2001) e profesor asociado de historia moderna na Facultade de Historia, da Universidade de Vigo, dende 2010. Tamén é profesor titor no Centro Asociado da UNED de Lugo dende 2008. Anteriormente, exerceu como profesor asociado e interino de substitución na Universidade de Santiago de Compostela en 1999-2000 e dende 2005 ata 2010, e investigador contratado polo CSIC no Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, en Santiago de Compostela, dende 2002 a 2005. Así mesmo, ten colaborado en cinco proxectos de investigación (un de ámbito autonómico e catro estatais). Nas súas investigacións tense especializado nas elites sociais de Antigo Réxime, concretamente no sector nobiliario que configura a fidalguía. Os resultados obtidos están recollidos en artigos publicados en revistas especializadas, en publicacións derivadas de congresos nacionais e internacionais e en catro ensaios (entre estes: A Fidalguía Galega. Estudos sobre a reprodución social dos fidalgos na Galicia Moderna [2008] e Nobleza y régimen señorial en Galicia. La Casa Montaos en los siglos XVI y XVII [2011]). Na actualidade é membro do Equipo de Investigación de “Historia Moderna”, da Universidade de Vigo, que dirixe a profesora María López Díaz.

Docencia

Perfil docente en UVigo

1º cuatrimestre

2º cuatrimestre

Grado en Geografía e Historia

O02G251V01401 | Historia: Metodología de la historia (coordinador/a)
O02G251V01402 | Historia moderna universal (coordinador/a)

Máster en Valoración, gestión y protección del patrimonio cultural

O02M143V03208 | Territorio y Paisaje Cultural

Tutorías

1º cuatrimestre

Tutorías presenciales
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario fijo con la siguiente programación:
– Miércoles: de 16:30 a 18:30, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Jueves: de 16:30 a 18:30, Pavillón 2, 1.º andar, despacho, n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia

 

2º cuatrimestre

Tutorías presenciales
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario fijo con la siguiente programación:
– Miércoles: de 10:00 a 11:00, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Miércoles: de 17:00 a 18:00, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Jueves: de 10:00 a 11:00, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Jueves: de 13:00 a 14:00, Pavillón 2, 1.º andar, despacho n.º 12. https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia

Investigación

Grupo de investigación

Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas

Líneas de investigación

  • Historia social de las élites en la Galicia del Antiguo Régimen
  • Cultura y mentalidades de las élites en la Galicia del Antiguo Régimen