Presentación: Indivisa Manent

Estudos en homenaxe a Jesús de Juana

3 de febreiro de 2020 ás 11.30 h

Salón de Graos de Vicente Risco, Edificio de Facultades, Campus de Ourense