Saída de estudos: desenvolvemento e funcións das cidades medias galegas: o exemplo de Ourense