Saída de estudos: o Prerrománico; Arquitectura Visigoda, de Repoboación ou Mozárabe

Dirixida ao alumnado de 2º do Grao en Xeografía e Historia

Materia: Historia da Arte Medieval